Home « Archief « Van ponsband naar scada-systeem. Waarom Wim Hultink na pensionering nog aan het werk is.

Van ponsband naar scada-systeem. Waarom Wim Hultink na pensionering nog aan het werk is.

25 mei 2021

Mei 2021          Wim Hultink (66 jaar) werkt vanuit Process Energy aan een project binnen de voedingsmiddelenindustrie. Hij ondersteunt de organisatie met het formuleren van een strategie op het gebied van procesautomatisering (Operational Technology afgekort OT). In de afgelopen decennia is de productielocatie uitgebreid. Dit geldt ook voor de OT-systemen. Om deze systemen verder toekomstbestendig te maken, is het hebben van een visie op de toekomst een groot voordeel.

Na een dienstverband van zo’n 30 jaar kon Wim in 2019 met (vroeg) pensioen. Toch leek het hem wel leuk om af en toe actief te blijven binnen zijn vakgebied. “Goed voor mijn hersenen en het onderhouden van mijn netwerk. Daarnaast ‘dwingt’ het me om – in hoofdlijnen- bij te blijven op het gebied van OT.”    


1. Wat houden de werkzaamheden in, waar je momenteel aan werkt? 
Analyse van bestaande systemen, ideeën uitwerken en aangeven hoe men op de toekomst kan anticiperen met zowel de IT (kantoorautomatisering) als de OT. Hiervoor heb ik gesprekken met verschillende personen binnen de organisatie. Ook voer ik gesprekken met toeleveranciers van Scada* en MES* systemen. 
Aan de hand van deze gesprekken worden de wensen, eisen en mogelijkheden gaandeweg helder en kan ik de organisatie een voorstel doen. De voorstellen zijn conceptueel en zullen in de fases hierna verder worden gespecificeerd. Hiervoor verdiep ik me o.a. in ISA 95 en ISA 99. ISA is een internationale standaard voor de integratie van kantoor- en procesautomatiseringsprocessen. ISA 99 is een standaard die wordt gebruikt om industriële besturing te beveiligen tegen cyberaanvallen. (red: zie actuele computerhack d.m.v. gijzelsoftware bij Colonial Pipeline in de USA). Op deze manier blijf ik de ontwikkelingen in de OT-wereld volgen en kan ik dit combineren met mijn aanwezige kennis van het productieproces.

* Scada is een softwareapplicatie die het productieproces visualiseert waardoor je op afstand – in een control room- realtime kan volgen wat er binnen het proces gebeurt. * MES staat voor manufacturing execution systeem, een informatiesysteem voor het monitoren van o.a. productieprocessen. Aan de hand van deze informatie – lees: data – heeft het management inzicht in productiegegevens, zoals eenheden en materiaalstromen.

2. Wat is de reden dat je nog aan deze werkzaamheden bent begonnen?
Om contacten te onderhouden, het OT-vak bij te houden en mijn kennis en ervaring over te dragen, aan de volgende generatie. Die volgende generatie kan mij, op haar beurt, ook weer voorzien van nieuwe ideeën. Dit kan een versterkend effect op elkaar hebben. “Levenswijsheid van ouderen is het kapitaal van de samenleving” is een tegeltjeswijsheid die ik recent tegenkwam en daar wel bij past. 

3. Wat maken deze werkzaamheden uniek?
Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij een ’global player’ in de zuivelindustrie waar men veelal in grote volumes  produceert. De organisatie die ik nu ondersteun is een stuk kleiner van omvang en daarnaast is de productie faciliteit meer gespecialiseerd in vele product soorten. Zij produceren daardoor veel verschillende kleinere batches. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarmee het productieproces is ingericht en effect op de OT-systemen. 

4. Hoe is het om met “jongelui” samen te werken?
Werken met “jongelui” gaat prima. We hebben respect voor elkaar en zij zien me niet als bedreiging maar eerder om samen verbeteringen te realiseren.   

5. Welke specifieke verandering (en) zie je in de loop van de jaren?   
In mijn vakgebied zijn tal van veranderingen geweest. Van ponsband tot scada systemen, van relais via PLC naar een PC. Van drukknoppen via blindschema’s naar scada. Het gevoel en vertrouwen van een drukknop naar een netwerkconfiguraties met IT connectivity Het zoeken en vinden van een goede balans van wensen en beveiliging is daarbij een constante factor. 

6. Wat is het leukste aan je werk?
Communiceren, omdat het de mensen zijn die het maken.

Contactformulier


Inschrijven als deskundige

Zoeken naar deskundige

Overige vragen