Home « Archief « Waarom Renné Stavinga na pensionering nog aan het werk is.

Waarom Renné Stavinga na pensionering nog aan het werk is.

10 november 2020


1. Wat houden de werkzaamheden in, waar je momenteel aan werkt?

Ik begeleid, ondersteun en geef les aan cursisten die een VAPRO zelfstudie volgen: Rewic A en/of B. Het zijn totaal zeven cursisten die als werktuigkundige, er zorg voor dragen dat de voedingsmiddelenfabriek 24 uur per dag 7 dagen per week van de juiste hoeveelheid energie wordt voorzien. Energie in de vorm van elektriciteit, stoom/warmte. Dit wordt opgewekt door middel van een stoomturbine. Tot corona uitbrak deed ik dat in klassikale vorm, waarbij ik in groepjes van 2 of 3 cursisten alle lesstof doornam zodat zij goed voorbereid op het examen verschijnen. Bij iedere cursist is dat anders, de één heeft een afgeronde mbo-opleiding en een ander had b.v. de Zeevaartschool afgerond. Ondanks dat het brede technische opleidingen zijn, ontbreekt er kennis op het gebied van stoomketels. Mijn kennis en ervaring met dit onderdeel komt dan heel goed van pas. Voordat ik aan deze opdracht ben begonnen, heb ik overigens wel mijn eigen studieboeken er weer bij gepakt om het e.e.a. op te frissen. Naar mate de tijd vorderde bleek dat de boeken vrijwel gelijk zijn gebleven. De cursisten zijn met name praktisch opgeleid en hebben dus de nodige ervaring. De opleiding die zij volgen voorziet hen van de achterliggende kennis over de verschillende componenten in een energiecentrale. Voor elke cursist apart verzamel ik voor dat studieonderdeel de relevante informatie en maak per cursist een programma. Nu ik sinds maart 2020 vanuit huis moet werken maak ik deze programma’s digitaal en nemen ze tijdens Zoommeetings door.    

2. Wat is de reden dat je nog aan deze werkzaamheden bent begonnen?
Het geeft me energie om jongeren te begeleiden, die naast hun werk en veelal een drukke gezinssituatie een thuisstudie erbij doen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet meevalt. Helemaal wanneer er geen begeleiding aanwezig is waar je terecht kan om stof uit te diepen of om vragen te stellen. 

3. Wat maken deze werkzaamheden uniek?
Grote organisatie hebben vaak een eigen opleidingsafdeling en/of werken samen met opleidingsinstituten. De wat kleinere organisaties doen dat niet. Er zijn dus niet veel mensen die het op deze manier doen. Dit maakt het werk voor mij uniek.

4. Hoe is het om met de “jongelui” samen te werken?
Geweldig! Zij komen met goede ideeën en zo ontstaat een leuke wisselwerking. Voldoende kennis van wiskunde, is voor het volgen van deze opleiding essentieel. De bagage die ze van de vooropleiding hebben meegekregen is voor deze studie niet toereikend. Daar kan ik ze goed bij helpen. Bijvoorbeeld met het maken van vergelijkingen en logaritmen. Ik probeer ze te zien door mijn bril van toen ik 18 jaar was. Dit geeft een goede interactie en een positieve feedback.   

5. Welke specifieke verandering (en) zie je in de loop van de jaren?   
Digitalisering is wel de grootste verandering in de afgelopen 30 tot 40 jaar. De computer, zoals we die nu kennen en gebruiken, bestond niet. Net als de smartphone. Destijds kreeg ik van de PBNA-studie, die ik volgde naast mijn werk bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf Rotterdam, een dik pak papier per post toegestuurd. De opdrachten die ik uitwerkte moest ik per post weer terugsturen, die werden nagekeken en met aantekeningen per post weer teruggestuurd. Al met al ben je weken verder. 

Voor computers heb ik me altijd geïnteresseerd. Als ik mij niet vergis was de eerste computer waar ik op werkte een 48K (!!!!). Dan praten we over 1981. Heden ten dage haal ik gegevens uit SAP, zet deze in Excel om vervolgens de gegevens te analyseren en in grafieken te zetten. Wat dat betreft kan ik wel stellen dat ik de boot op ICT gebied niet heb gemist.   

6. Wat is het leukste aan je werk?
Het ontmoeten van mensen en ze inschatten. Op basis daarvan ervoor zorgen dat ze zodanig begeleidt worden dat ze slagen voor hun examens. Dat geeft mij energie. Op die manier kan ik een bijdrage leveren, zodat zij met die kennis weer verder kunnen komen in het leven.

Ben je net als Renné, een gepensioneerde ingenieur, en ook nog niet uitgewerkt? Laat het ons weten. 

Tot slot: Omdat het geven van ondersteuning aan deze VAPRO REWIC A/B-cursisten geen volledige dag/weektaak is heeft Renné ruimte in zijn agenda beschikbaar om andere cursisten ook te begeleiden of aan projecten te werken. Trefwoorden: VAPRO | Rewic A/B | opleiden | Werktuigkundigen | energiecentrale | WKC | warmtekrachtcentrale | onderhoud. 

Volg je een #VAPRO #RewicA of #RewicB thuisstudie en kan je wel wat ondersteuning gebruiken en je kans van slagen vergroten. Renné Stavinga begeleidt en ondersteunt succesvol thuisstudiestudenten – individueel en online – met het behalen van hun diploma. Interesse? Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden. 06-12851144 #Electrabel #Uniper #E.ON #Ennatuurlijk #Twence #RWE #Eneco #Engie #Vattenfall #Delesto #Attero #AVR. 

Contactformulier


Inschrijven als deskundige

Zoeken naar deskundige

Overige vragen