Home « Archief « Waarom Klaas Stoker na pensionering nog aan het werk is

Waarom Klaas Stoker na pensionering nog aan het werk is

7 oktober 2020

Oktober 2020               Klaas Stoker (68 jaar) werkt sinds het najaar van 2018 vanuit Process Energy aan projecten. Zijn eerste project betrof een advies op het gebied van de Europese richtlijn “Pressure Equipment Directive”, ofwel Warenwetbesluit Drukapparatuur, vroeger beter bekend als Stoomwet/ Stoombesluit met toezicht door de “Dienst voor het Stoomwezen”. Ondanks dat dit slechts zes uur duurde kon hij met zijn kennis en ervaring een voedingsmiddelenfabriek in Noord-Nederland adequaat ondersteunen. 

Sinds maart 2019 is Klaas betrokken in de rol van QA/QC coördinator bij de realisatie van de optimalisatie van een stadswarmtenet, het Amsterdam South Connection project van Vattenfall.Het betreft de koppeling van de twee bestaande warmtenetten middels een aantal hulpketels en een warmtebuffer. De warmte wordt normaliter geleverd door een afvalenergiecentrale en een elektriciteitscentrale. Het betreffende project heeft als doel beide warmtenetten te koppelen en zodoende de leveringszekerheid te verbeteren, inclusief de voorziene uitbreidingen van het stadsverwarmingsnet.      

1. Wat houden de werkzaamheden in, waar je momenteel aan werkt?
Binnen het projectteam van Vattenfall coördineer ik alle kwaliteitsaspecten van het project. Dit betekent dat ik zeker moet stellen, dat voldaan dient te worden aan de eisen uit het contract, inclusief de eisen vanuit alle van toepassing zijnde wet en regelgeving. Dit gaat met name over het voldoen aan de Europese wetgeving; zoals o.a. Machinerichtlijn en PED ( Warenwetbesluit drukapparatuur voorheen “Stoomwezen”). Ik ondersteun en zie er, in grote lijnen, op toe dat leveranciers die bij het project zijn betrokken voldoen aan deze eisen. Zij stellen daarvoor onder meer inspectie- en testplannen op, waarin staat beschreven volgens welke normen de apparatuur en componenten/materialen moeten worden geleverd. 
Door middel van documentreviews en vanuit het projectteam uitgevoerde inspecties en testen op productielocaties in onder andere Duitsland worden de te leveren apparatuur/componenten geïnspecteerd. Eventuele afwijkingen of verbeterpunten kunnen ter plekke nog worden gecorrigeerd alvorens ze op de projectlocatie aankomen. Ook daar zal erop worden toegezien of een en ander overeenkomstig de contracteisen wordt geïnstalleerd. Bij dit project komt mijn technische expertise op het gebied van procesinstallaties en energieopwekking goed tot zijn recht.  

2. Wat is de reden dat je aan nog aan deze werkzaamheden bent begonnen?
Eigenlijk ben ik er bij toeval via ex-collega’s tegenaan gelopen. De vereiste ervaring en kennis sloten goed aan bij mijn ervaring in vergelijkbare projecten en natuurlijk omdat het leuk werk is. Vrijwel alle technische disciplines zijn in dit project aanwezig en invulling geven aan de vraag; Hoe houden we het geheel op de rails? Dit is wat mij uitdaagt. En ja, de geplande 2 dagen per week, lopen nog wel eens uit; projectbeheersing is een continu proces.   

3. Wat maken deze werkzaamheden uniek?
Vrijwel alle technische disciplines zijn betrokken bij dit project; werktuigbouwkunde, proces, elektrotechniek, instrumentatie & control, beveiliging, civiel en gebouw-gebonden installaties. Dit moet procedureel allemaal in de gaten worden gehouden en overeenkomstig contract gerealiseerd worden. 

 4. Hoe is het om met de “jongelui” samen te werken?
De samenwerking gaat prima. We spreken allemaal dezelfde (technische) taal en ik beleef er plezier aan mijn kennis en ervaring over te brengen aan de verschillende mensen die bij het project betrokken zijn. Uiteindelijk zullen we het project samen tot een goed einde moeten brengen.

5. Welke specifieke verandering (en) zie je in de loop van de jaren?   
Digitalisering -> van papier naar software en kwaliteitssystemen. Daarnaast zijn de (Europese) richtlijnen in de loop van de jaren veranderd. Bijvoorbeeld door de komst en toename van de instrumentele beveiligingen bij Drukapparatuur (SIL-classificatie e.d.).

6. Wat is het leukste aan je werk?
Alle ervaring die ik in de loop van de jaren in diverse projecten heb opgedaan, kan ik in dit project kwijt en overdragen aan volgende generaties. En werken in dit soort projectteams heb ik altijd heel leuk en interessant gevonden. 

Ben je net als Klaas, een gepensioneerde ingenieur, en ook nog niet uitgewerkt? Laat het ons weten.

Contactformulier


Inschrijven als deskundige

Zoeken naar deskundige

Overige vragen