Home « Archief « Waarom Jaap Hartog nog op zijn 70e als Electrical Engineer werkt.

Waarom Jaap Hartog nog op zijn 70e als Electrical Engineer werkt.

20 mei 2020

Mei 2020          Jaap Hartog (70 jaar) werkt sinds september 2017 vanuit Process Energy aan projecten. De eerste anderhalf jaar als Sr. Engineer E&I bij een ingenieurs-/adviesbureau ten behoeve van projecten binnen de chemische industrie. Na een fietstocht van ca 1600 km door Spanje, is Jaap in september 2019 als Electrical Engineer bij een energie- centrale in de Eemshaven aan projecten gaan werken

1. Wat houden de projecten waar je momenteel aan werkt in?
Engineeren/optimaliseren van processen en systemen. Een van de processen heeft als doel om metingen aan de uitstoot te verrichten. Hierbij gaat het om het engineeren en aanbrengen van een tracingsysteem.
Bij een ander project betreft het een tracing ten behoeve van een sproeiwatersysteem. Bij een andere opdracht staat beveiliging centraal, bij gekoppelde voedingskasten kan door middel van een betere interactie de afschakeling bij kortsluiting worden versneld waardoor de schade is te beperken en de veiligheid wordt verhoogd. Tevens wordt er ook gewerkt aan een noodstroomvoorziening, om systemen op moeilijk bereikbare plaatsen te verbeteren en back-uptime te verlengen. Het doel is om het brandmeldsysteem zonder personele handelingen langer in de lucht te houden en om onderhoud bij storing gemakkelijker te maken. 

2. Wat is de reden dat je aan deze projecten bent begonnen?
Het is leuk om aan projecten te werken. Tot op heden heeft elk project zo zijn uitdagingen en het dwingt me daarnaast bij te blijven in het vakgebied. In de zomer van 2019 heb ik nog enkele cursussen en trainingen gevolgd om over actuele kennis en juiste NEN-certificaten te beschikken. Het leuke van werk is dat er een bepaalde tijdsdruk ontstaat en dat je kunt uitzien naar vrije tijd en vakantie. Die vrije tijd kom ik overigens prima door. Klussen op en rond het huis, oldtimers (Volvo Amazone en Saab 96) waar ik af en toe onder moet liggen en natuurlijk fietsen met mijn vrouw. In de afgelopen jaren hebben we door indrukwekkende landschappen in Spanje en Frankrijk gefietst. 

3. Wat maakt dit project uniek?
Hoewel het vak elektrotechniek theoretisch overal gelijk is, spelen deze projecten zich bij een geheel ander bedrijf af dan bij de industrieën waarvoor ik hiervoor heb gewerkt. Het meest opvallende is dat er geen zichtbare/tastbare producten de productielocatie verlaten. Bij de energiecentrale gaat het om megawatturen en is de leverbetrouwbaarheid belangrijk. Bij andere bedrijven gaat de zorg ook altijd uit naar materiaaleigenschappen, smaak, kleur of een andere kwaliteit. 

4. Hoe is het om met de “jongelui’ samen te werken?
Ondanks dat ik soms jonger word ingeschat, zijn collega’s in eerste instantie wat terughoudender en ervaar ik wat afstand. Vaak word ik met “u” aangesproken maar na verloop van tijd is dat verdwenen en is het gewoon “je en jij”. Wel merk ik dat de “jongelui’ soms wat handiger en sneller zijn met digitale hulpmiddelen. 

5. Welke specifieke verandering (en) zie je in de loop van de jaren?
Dat zijn meerdere veranderingen die ik heb gezien:
– daar waar de Elektrotechniek en Instrumentatie in het verleden gescheiden van elkaar werkten, is dat nu 
  bijna ondenkbaar. In de loop der jaren zijn deze disciplines sterk verweven met elkaar en worden vaak 
  uitgebreid met control & automation. Het daadwerkelijk (fysiek) automatiseren, het programmeren van b.v. 
  PLC’s is weer een vak apart en behoort toe aan een Software engineer.
– een andere verandering die ik zie is dat tussen de verschillende disciplines veel meer wordt samengewerkt. 
  Ten opzichte van “vroeger” werkt men, (daar waar het kan) integraal aan projecten.
– tot slot zie ik dat engineers die zich met het ontwerp en uitdetailleren bezighouden vaker een locatie   
  bezoeken. Zo kunnen ze in de praktijk zien waar hun ontwerpen worden toegepast wat het onderhoud 
  (met name de toegankelijkheid) weer ten goede komt. 

6. Wat is het leukste aan je werk?
Het zien van resultaten van datgene wat je hebt bedacht. Ook het hebben van ‘tijdsdruk’. Het leuke van werk is ook dat je kunt uitzien naar vrije tijd en vakantie. 

Ben je net als Jaap, een gepensioneerde ingenieur, en ook nog niet uitgewerkt? Laat het ons weten.

Contactformulier


Inschrijven als deskundige

Zoeken naar deskundige

Overige vragen